Uddannelse er motorvejen til vækst

Med udsigt til opstart af Femernforbindelsen, store anlægsprojekter på vej, voksende turisme og generelt vækst i Region Sjælland er kampen om kvalificeret arbejdskraft skudt i gang. Køen til jobcentrene er korte, og antallet af faglærte ledige falder.

Væksttoget buldrer derudad. Ordrebøgerne er fyldte. Ledighedskøen er blevet kort. Mens de faglærte inden for flere brancher er en mangelvare. Ungdomsårgangene er små, og selvom flere vælger af de unge vælger at tage en erhvervsuddannelse er det slet ikke nok til at fylde hullerne. Der må findes andre veje.

Projektet ”Uddannelsesvejen til Vækst” (UTV) er et samarbejde mellem kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer i Region Sjælland. Formålet er at få opkvalificeret både dem i arbejde og de ledige til faglært. Det 3-årige projekt har allerede ni måneder før sin afslutning mere end opfyldt målene. Målet var, at projektet skulle rekruttere 1.200 deltagere, men knap 1.700 har deltaget pga. et tæt og unikt samarbejde mellem de forskellige aktører.

”Det giver rigtig god mening at fokusere på, hvordan vi får løftet flere ufaglærte til faglært. Mange er slet ikke klar over mulighederne. Uddannelsesvejen til Vækst afdækker den erfaring og de kompetencer den enkelte ufaglærte har. Ofte kan mange få en faglært uddannelse på langt kortere tid, end de regnede med, fordi erfaring og kvalifikationer tæller med,” siger projektleder Marie Bjørg Nordlund, Uddannelsesvejen til Vækst.

Uddannelse som konkurrenceparameter
ASA-Lift producerer høstmaskiner til grøntsagsdyrkere og beskæftiger godt 135 medarbejdere i Sorø. Virksomheden vokser og kan over de sidste 3 år vise en vækst på 60 pct. 95 pct. af omsætningen er eksport.

”For et års tid siden satte vi os ned og kiggede på vores samlede kompetencer i virksomheden. Vi hyrede nye folk, flere havde været her i mange år, så der var forskellige behov blandt vores ansatte. Vi delte medarbejderne op i 3 niveauer: Lærlinge, alle medarbejdere og ledere og lavede uddannelsesplaner for hver alle niveauer,” fortæller fabrikschef Carsten Borup Jakobsen, ASA-Lift A/S.

”Når det gælder vores vognpark, tøver vi jo ikke med at tegne de nødvendige serviceaftaler, og sådan er det også med vores medarbejdere og i øvrigt også ledelsen. Vi trænger alle til ”serviceeftersyn”. Det var dog ikke alle, der var begejstrede for at skulle på kursus. Vi har kigget nøje på den enkeltes behov og ud fra det valgt de mest relevante kurser. Efteruddannelsen og kurserne har været både rent faglige, fx bestemte svejsekurser, men det har også været bløde fag som kommunikation, samarbejde og kvalitetsforståelse,” understreger Carsten Borup Jakobsen.

Der har kun været gode resultater. Antallet af lærlinge er gået fra tre til ni. ASA-Lift har kunnet fastholde flere folk i lavsæsonen ved i stedet for at kunne sende dem på kursus og fået opkvalificeret, kompetenceløftet og efteruddannet flere medarbejdere, så de står endnu stærkere i forhold til konkurrenterne. Carsten Borup Jakobsen kan kun opfordre andre virksomheder til at tænke uddannelse ind deres forretningsstrategi.

Fremtiden er faglært
Region Sjælland har 124.500 ufaglærte, heraf er de 5.500 ledige, mens 119.000 er i arbejde. Tallene viser, at det kan betale sig at fokusere på de 119.000 ufaglærte i job. Det er kun få år siden, vi talte om finanskrise og minusvækst.

”Vi har et foranderligt arbejdsmarked, hvor det går op og ned. Det er væsentligt for os at sikre, at vores medlemmer har varig beskæftigelse, og det sker bedst gennem opkvalificering. Vi ser ved lavkonjunkturer, at dem med færrest kompetencer sidder yderst, når fyresedlerne deles ud. Derfor opfordrer vi vores medlemmer til at styrke deres position i tide ved at få papir på det, de kan,” siger konsulent Gudrun Vinde fra 3F. Hun sidder også i styregruppen for UTV.

”Som faglig organisation bakker vi op omkring alle de tiltag, der kan få endnu flere af vores medlemmer til at tænke i efteruddannelse og opkvalificering. Derfor har vi været glade for Uddannelsesvejen til Vækst, og vi håber, at det gode samarbejde om at få flere faglærte kan fortsætte,” fastslår Gudrun Vinde.

UTV-metoden og et unikt samarbejde
”Metoden er ganske simpel. Vores opgave var at få flere faglærte. Vores tilgang var at gøre det nemt for virksomhederne med fleksible muligheder, og det krævede et tæt samarbejde med de forskellige aktører. Et samarbejde, der udfordrede ”det plejer vi”, og hvor vi hver især måtte strække os inden for de rammer, vi hver især er underlagt. UTV har kørt på tværs af uddannelsesinstitutionernes almindelige undervisning, da det har været styret af virksomhedernes behov,” konstaterer projektleder Marie Bjørg Nordlund, Uddannelsesvejen til Vækst.

Alle regionens virksomheder er blevet tilbudt et gratis besøg af en uvildig HR- og ledelseskonsulent, der sammen med ledelsen i virksomheden har kortlagt kompetencerne i virksomheden. Samtidig har aktørerne lovet, at virksomhederne senest 3 uger efter mødet vil få en plan for de enkelte medarbejdere. Det har været en udfordring, da der er mange forskellige hensyn at tage for de forskellige aktører.

Direktør Morten Nielsen for Maribo Hallerne tog imod tilbuddet om besøg af en HR- og ledelseskonsulent.

”Det var et meget positivt møde, som satte gode tanker i gang i forhold til videreuddannelse. Det gik op for mig, at der er mange muligheder, og at det heller ikke koster en herregård at få videreuddannet og opkvalificeret medarbejderne,” fortæller Morten Nielsen og fortsætter:

”Jeg har 11 medarbejdere med meget forskellige opgaver, fra livredder til rengøring. Vi listede dem alle op og så på ønsker og behov. Nu handler det om at få lavet en plan over, hvornår de enkelte skal på kursus eller efteruddannelse, for vi kan ikke bare lukke hallen og sende alle mand af sted i 14 dage.”

Brug for endnu flere faglærte
Projekt- og udviklingschef John Vinsbøl, fra ZBC og repræsentant for regionens 10 uddannelsesinstitutioner lægger ikke skjul på, at de har været udfordret.

”Det kræver stor fleksibilitet i forhold til planlægning, brug af ressourcer/undervisere, når tilbuddene styres af virksomhedernes behov. Men ingen tvivl om, at det er fremtiden. Det kræver et tæt samarbejde, og så vil virksomhederne også opdage, at uddannelsessystemet ikke er så stift,” lover John Vinsbøl og tilføjer:

”Jeg er stolt over, at uddannelsesinstitutionerne gennem UTV også er med til at sikre, at de ufaglærte medarbejdere opkvalificeres, så vi er med til at sikre en god vækst til regionens virksomheder fremover.

Projekt ”Uddannelsesvejen til Vækst” slutter med udgangen af september, og ingen ved, hvad der fremover skal ske for at sikre flere faglærte.
”UTV har vist, at hvis man lykkes med et godt samspil mellem de forskellige aktører, kommuner, jobcentre, virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, så kan det løfte virksomhedens ufaglærte medarbejdere. Det handler om både de almene kvalifikationer som bedre it-færdigheder, sprog, samarbejde, kommunikation osv. og de rent faglige,” siger regionsrådsmedlem Jan Hendeliowitz og medlem af Regionalt Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland.

”Min vurdering er, at det er vigtigt at videreføre de gode erfaringer fra UTV, det har vi brug for i regionen. Hvis vi fortsat skal vækste, forudsætter det, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at vi generelt får løftet uddannelsesniveauet,” understreger Jan Hendeliowitz.

”I Arbejdsmarkedsrådet vil vi gerne formidle alle de gode resultater, og projektet ”Uddannelsesvejen til Vækst” er et godt eksempel. Vi vil bruge erfaringerne fra projektet i vores fortsatte arbejde med opkvalificeringsindsatsen på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet,” siger Flemming Kronsten, formand for Regionalt Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland.

”Det er vigtigt, at samarbejdet videreføres, så der ikke tabes momentum i indsatsen i de tværgående netværk, der er etableret. Vi synes, det er vigtigt at forlænge UTV, et virksomheds- og medarbejderefterspørgselsdrevent projekt i Region Sjælland,” vurderer Flemming Kronsten

”Hvad fremtiden bliver for Uddannelsesvejen til Vækst, ved ingen, men vigtigst er det, at der fortsat er fokus på at få flere faglærte medarbejdere, hvis Region Sjælland skal vækste og følge trop med Region Hovedstaden,” fastslår Flemming Kronsten.

Arbejdskraft nu

Kontakt

Adresse:
Vejen til EUD og vækst
Bredahlsgade 1B
4200 Slagelse

Telefon:
+45 25 19 28 29

E-mail:
lhje@zbc.dk

Numre

CVR:
10 52 18 15

EAN:
5798000553682

Følg os

Copyright © 2018 - Uddannelsesvejen til Vækst - Alle rettigheder forbeholdes - Privatlivspolitik